ZBOŽÍ V AKCI

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


» OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7. Ochrana osobních údajů

 

7.1. Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjktům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo ( dále jen "osobní údaje").

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

7.4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a je povinen bezodkladně informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.  a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, a že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

7.5. Kupující souhlsí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.