ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 299,00 Kč (12,56 EUR)
Naše cena 475,00 Kč (19,95 EUR)
Naše cena 520,00 Kč (21,84 EUR)

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 499,00 Kč (20,96 EUR)
Naše cena 1 599,00 Kč (67,16 EUR)
Naše cena 2 500,00 Kč (105,00 EUR)

» VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (spotřebitele).

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.detske-zbozi.net je firma Jiří Beník, na adrese Tyršova 68/12, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 61794325, DIČ: CZ6402170632 zapsaná na živnostenském odboru Magistrátu města Karlovy Vary.

S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky.

Odesláním objednávky potvrzuje kupující, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem, (č. 513/1991 Sb.), vše v platném znění.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.detskezbozi.net (dále jen"webová stránka") a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.